Qui som

Turistec

Cluster Internacional de Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al Turisme
Clúster d'empreses i institucions dedicades a la producció i implantació de solucions tecnològiques per al sector turístic. Reuneix un know-how equivalent a més de set- cents anys d'experiència en desenvolupament i millora de destinacions turístiques. Els seus socis compten amb clients líders en hoteleria, transport aeri, terrestre i marítim, TOC (turisme, oci i cultura), oferta complementària, agències de viatge i pràcticament la totalitat de la cadena de valor de la indústria.
www.turistec.org

CLAB

Cluster Audiovisual de les Illes Balears
La missió del CLAB és fomentar, a les Illes Balears, les sinergies entre els agents del sector audiovisual i dels mitjans de comunicació, adreçades a obtenir competitivitat i visibilitat a un àmbit global a través de la I+D, la innovació i la creativitat. La seva visió és ser un referent per la capacitat d'oferir projectes i serveis audiovisuals d'àmbit global, per posicionar la comunitat com un gran plató natural dins el context internacional i per contribuir al desenvolupament sostenible.
www.clab.cat

Balears.t

 

Cluster d'Innovació Tecnològica en Turisme de les Illes Balears
Orientat al desenvolupament de projectes de transformació turística mitjançant l'aplicació de la innovació i la tecnologia a qualsevol baula de la cadena de valor del turisme.
www.balearsesturisme.org

BIOIB

Cluster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes Balears
BIOIBAL neix com una iniciativa d'empreses on la innovació tecnològica juga un paper fonamental en l'estratègia competitiva. Està format per tots els actors de l'anomenada "triple hèlix": administració, institucions generadores de coneixement i teixit empresarial dels sectors biotecnològic i biomèdic.
www.bioib.org


IDimar

Cluster d'Innovació Marina de les Illes Balears
La seva missió és contribuir a la millora de la competitivitat del sector marítim balear, elevant el nivell tecnològic i millorant la capacitat per generar i desenvolupar projectes de qualitat i sinèrgics dins l'àmbit de la I+D i la innovació.
www.idimar.org

CliQIB

Cluster de la Indústria Química de les Illes Balears
La missió de CliQIB és impulsar el desenvolupament empresarial del sector químic de les Illes Balears, especialment de les petites i mitjanes empreses, informant i formant els empresaris i treballadors, fomentant la cooperació en competència, col·laborant en la millora de la seva gestió i augmentant la seva competitivitat.
www.cliqib.org

Cambra de Comerç de Mallorca

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, fundada l'any 1886, és una Corporació de Dret Públic, creada amb la finalitat de promoure el foment econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de l'anàlisi i la prestació de serveis específics a les empreses. Els principals eixos d'actuació són el suport a la competitivitat empresarial i el foment de la internacionalització de les seves empreses.
www.cambramallorca.com

UIB

Universitat de les Illes Balears
La universitat pública de les Illes Balears, a través del Vicerectorat d'Innovació i Transferència, treballa per al foment de l'esperit emprenedor de creació de noves empreses i la tramitació de projectes d'I+D+i en coordinació amb el Vicerectorat d'Investigació i Postgrau.
www.uib.cat