TurisTEC

CAVAL

Descripció:
El projecte Caval sorgeix a partir d'una cooperació pública i privada entre la Fundació IBIT i TurisTEC. El projecte consisteix en l'elaboració d'una plataforma de provisió de serveis basada en SOA (Service Oriented Architecture) que permetrà fer recerques sobre aquests serveis, fent servir tècniques de web semàntica. Les empreses que formen part del clúster TurisTEC aportaran els serveis, creant una via per potenciar l'increment de la competitivitat, tot utilitzant solucions basades en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC). Amb CAVAL s'impulsarà una transferència tecnològica des d'un centre d'I+D (Fundació IBIT) cap a un clúster empresarial (TurisTEC), de forma que es contribueixi a incrementar la capacitat tecnològica de les empreses del clúster, que són principalment PIME. Aquesta transferència tindrà com a conseqüència que les empreses generin nous productes basats en TIC, com ara els serveis web.

Objectius:

A nivell de negoci:

- Desenvolupar un marc d'interoperabilitat entre els fabricants de l'agrupació d'empreses innovadores TurisTEC.
- Desenvolupar una estructura administrativa que promogui la interoperabilitat entre les empreses de TurisTEC.

A nivell tecnològic:
- Definir un model de referència que descrigui tots els elements involucrats en la cadena de valor.
- Potenciar la implantació del model SOA (Service Oriented Architecture).
- Potenciar la creació de nous processos de negoci que aportin valor afegit a partir de la creació de serveis web, utilitzant tecnologies de coreografia i orquestració.
- Experimentar amb tecnologies de serveis web semàntics amb l'objectiu d'augmentar les possibilitats d'interoperabilitat entre les aplicacions a nivell conceptual, potenciant formes més avançades de raonament i mediació entre serveis.

SECTORS IMPLICATS: TIC - Turisme
PRESSUPOST: 30.000 euros


CYBERCONTOUR

Descripció:
Plataforma per a la construcció dinàmica d'oferta turística a través de la interoperabilitat dels recursos d'un destí turístic amb l'objectiu d'atendre l'emergent demanda de viatges personalitzats a través de les noves tecnologies.

Objectius:
Implementar una infraestructura de relacions entre proveïdors de recursos turístics.
1. El destí és el nou catàleg.
2. Capacitat per informar i triar.
3. La demanda d'oferta personalitzada.

SECTORS IMPLICATS: TIC - Turisme
PRESSUPOST: 1,5 milions d'euros


SMARTDESTINATION KIT

Descripció:
Aquest projecte té com a objectiu la recopilació de l'experiència de destinació intel·ligent a Palma i el disseny i desenvolupament d'una metodologia unificada, exportable i estandarditzada per a terceres destinacions. En el cas de Palma, conflueixen diverses particularitats perquè la metodologia tingui la màxima aplicabilitat a curt termini:
- A través de l'Smart Office de l'Ajuntament, Palma gestiona una de les zones wifi gratuïtes amb més afluència turística d'Europa, fet que permet la monitorització del comportament mitjà del turista i el-turista-com-a-sensor per a la millora de les polítiques de ciutat amb relació al turisme.
- AENOR participa activament amb diferents agents en la consecució de la primera normativa d'smartsdestinations, a través del seu Comitè AEN/CTN 178 del qual TurisTEC és membre actiu.
- La grandària de la ciutat de Palma, la ràtio habitant/visitant i la confluència amb altres projectes d'innovació turística que s'estan desenvolupant a la nostra Comunitat Autònoma permeten les sinergies en un marc de referència per a un turisme més accessible, responsable, sostenible i innovador.

Objectius:
Aquest projecte té l'objectiu d'estudiar la integració de l'experiència smart de Palma, l'European Tourism Indicator System (ETIS) TOOLKIT i les diferents opcions d'estandardització. L'estandardització és l'objectiu final del projecte, i s'entendrà com a punt àlgid dels esforços que dugui o hagi dut a terme una destinació per adquirir la consideració d'intel·ligent. Aquesta integració vol definir un paquet (kit) clau-en-mà per a terceres destinacions que:
- Faci visible el coneixement sobre destinacions intel·ligents desenvolupat a Espanya, permeti la internacionalització de la innovació turística espanyola i es pugui transformar en un o varis paquets de consultoria i coneixement, exportables i comercialitzables. Finalment, aquests paquets s'aplicaran -totalment o parcialment, depenent del grau de aplicabilitat- al municipi d'Alaior, Menorca, com a prova pilot.
- Experimenti amb tecnologies de serveis web semàntics amb l'objectiu de provar les possibilitats d'interoperabilitat entre aplicacions a nivell conceptual, potenciant formes més avançades de raonament i mediació entre serveis.

SECTORS IMPLICATS: TIC - Turisme
PRESSUPOST: 30.000 euro

 


CLAB

#UNIQUENESS

Col·laboradors: Balears.t

Descripció:
Paraigua de projectes transmèdia de promoció turística de les Illes Balears que, mitjançant les sinergies que existeixen entre les indústries de continguts digitals i les turístiques, pretén construir un nou storytelling per a les illes que sigui creatiu. La proposta de valor que es vol comunicar ha d'insistir en l'experiència personal i redefinir la destinació Balears. Projecte impulsat des de Balears.t i el CLAB com a eina d'innovació i canvi de la promoció turística que tradicionalment s'ha fet. Aquest projecte abasta diferents iniciatives destinades a repensar com volem ser coneguts a l'exterior i com anem a construir aquest missatge.

Objectiu:
Desenvolupar estratègies innovadores per a la promoció d'un territori mitjançant continguts digitals.

Sectors implicats:
Audiovisual / Indústries Culturals i Creatives / Turisme

Pressupost:
25.000 euros


MAREMOSTRA PALMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Col·laborador:
Ajuntament de Palma / Ministeri de Cultura /Balears.t / IDimar / UIB / CESAG / IB3 / BIOIB / Sol Visuals

Descripció:
Fundada l'any 2012, la Maremostra Palma International Film Festival és la primera mostra cinematogràfica d'Europa dedicada al mar. Al llarg de les seves tres primeres edicions, ha exhibit més de 200 produccions per ésser un gran aparador del millor cinema, tant del cinema de gran consum com del de l'escena més independent. El suport a la cinematografia -amb especial atenció a les produccions rodades a Balears- és un dels valors fonamentals de la Maremostra. Un objectiu que se suma a la intenció de servir de dinamitzador de l'economia per a sectors com l'audiovisual, el turisme o la innovació al medi marí. La connexió amb el mar Mediterrani fa que la mostra també inclogui entre els seus pilars fonamentals la protecció i defensa del medi ambient, sobretot la conservació dels mars. En aquesta mateixa línia, el festival reivindica un turisme sostenible en harmonia amb l'entorn. D'altra banda, des de la seva primera edició el festival ha donat suport al cinema relacionat amb l'esport marítim -poques vegades troba un forat dins els canals habituals- així com l'esport en si mateix com a part fonamental de la consecució d'un estil de vida saludable.

Objectius:
- Convertir-nos en líders en cinema, esports i ciència, i aconseguir que Palma sigui un referent dins aquests àmbits.
- Promoure la cultura i el respecte pel medi ambient.
- Promoure el turisme sostenible.
- Donar suport a les relacions interdisciplinàries i la revitalització econòmica dels sectors involucrats en el Festival.
- Millorar la col·laboració amb altres festivals i esdeveniments.
- Obrir els ulls dels ciutadans a la realitat del món.

Sectors implicats
Audiovisual / Científic / Turisme

Pressupost
99.000 euros

 

CINEMALAB, LABORATORI D'INNOVACIÓ CINECIUTAT

Col·laboradors:
CineCiutat, UIB, CESAG, ESADIB, Teatre del Mar

Descripció:
CinemaLab és una de les sis comissions que gestionen CineCiutat. Aquest grup de feina, en el qual participa el Clúster Audiovisual de les Illes Balears, està dissenyat per rebre i generar projectes audiovisuals i culturals -amb transcendència multidisciplinària- que tinguin un caràcter innovador i experimental. Es tracta, doncs, d'un laboratori social i cultural obert a tots els que vulguin proposar activitats que suposin una innovació en la creació, consum, distribució o exhibició de continguts audiovisuals i culturals.

Objectius:
- Crear un espai experimental on tot tipus de professionals interaccionin amb projectes culturals i innovadors.
- Desenvolupar audiències noves i multidisciplinàries.
- Investigar al voltant de les motivacions dels espectadors.
- Explorar nous camps de finançament destinats a indústries culturals i recreatives.
- Intercanviar bones pràctiques d'organitzacions culturals europees i d'altres països.
- Promoure projectes on coexisteixin diferents disciplines artístiques.
- Construir nous models de gestió cultural sostenibles socialment i econòmicament.
- Estimular una xarxa d'iniciatives ciutadanes, basades en la promoció de l'art i de la cultura.
- Engrescar els joves perquè es converteixin en emprenedors culturals.
- Facilitar la internacionalització de projectes culturals europeus.

Sectors implicats
Audiovisual / Indústries Culturals i Creatives

Pressupost
Sense pressupost


THINK UP CULTURE!

Col·laboradors:
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, Anysolution, Goteo

Descripció:
Think up Culture! vol ser un fòrum de coneixement i una xarxa de connexions a nivell europeu sobre finançament de les indústries culturals i creatives. Un programa de monitorització i dos dies de conferències, taules rodones i tallers que tenen com a objectiu proporcionar eines de suport a emprenedors del sector, apropar entitats financeres i donar valor econòmic i social a la indústria. En definitiva, volem generar una trobada necessària que creï oportunitats i que potenciï el talent dins un ambient creatiu i empresarial.

Objectius:
L'objectiu central d'aquestes jornades és identificar vies de finançament no tradicionals per a les activitats i indústries culturals del país i ser capaços d'estar en contacte amb les darreres tendències en matèria de finançament.
Per això, ens marquem tres subobjectius:
- Facilitar eines i suport als emprenedors i especialistes en finançament cultural perquè es duguin a terme els seus projectes.
- Donar valor a les Indústries Culturals i Creatives com la possibilitat d'inversió i la demostració del seu efecte positiu en la societat i en l'economia.
- Generar una trobada anual necessària entre emprenedors i financers.

Sectors implicats:
Audiovisual / Indústries Culturals i Creatives / Entitats financeres

Pressupost:
19.000 euros


Balears.t

MOVITUR
Mobilitat elèctrica com a nova mercadotècnia de turisme sostenible

Col·laboradors:
Endesa, Hertz

Descripció:
El projecte MOVITUR cerca dissenyar un pla integral perquè el desplegament de la mobilitat turística elèctrica serveixi com a nou producte i aparador turístic per a un visitant més responsable i més conscienciat amb la seva petjada de carboni. A partir d'aquesta mobilització, es crearà un full de ruta exportable a terceres destinacions, amb les aportacions de tots els agents implicats. Finalment, a modus de pla pilot s'aplicarà aquest full de ruta a la ciutat de Palma, amb l'objectiu d'avaluar resultats i impacte.

Objectius:
Promocionar la mobilitat elèctrica i de les Illes Balears com a pol d'atracció d'un nou turisme responsable i sostenible.

Sectors implicats:
MOVITUR vol mobilitzar la següent terna involucrada en transport elèctric: productors d'energia, rent-a-car, i administració pública -tant la relacionada amb energia i transport, com amb la de les indústries turístiques.

Pressupost:
34.000 euros


NAUTACC

Col·laboradors:
Autoritat Portuària de Balears

Descripció:
Projecte d'explotació pública i privada del far del port de Palma (Far de la Riba), propietat de Ports de Balears, com a referent, amb el suport a emprenedors del sector nàutic i marítim. El projecte NAUTACC vol establir les bases d'una àmplia col·laboració pública i privada per a l'impuls de nous models de negoci en el sector nàutic i marítim. Balears és una regió líder mundial en aquest sector, referent d'altres regions competidores i emergents. Una incubadora / acceleradora de nous negocis en el sector nàutic i marítim reforçarà aquest lideratge i serà una font de creació de riquesa en termes de creació de feina. NAUTACC persegueix la creació d'un "ecosistema" òptim per a la incubació i acceleració de noves empreses dins el sector nàutic i marítim.

Objectius:
- Crear la primera incubadora/acceleradora del sector nàutic i marítim d'Europa.
- Reutilitzar metodologies d'acceleració TIC per al sector nàutic i marítim.
- Reutilitzar, de manera pública i privada, espais singulars per a activitats d'innovació disruptiva.

Sectors implicats:
Administració pública, emprenedors, empreses consolidades.

Pressupost:
30.000 euros


BIOIB

TRANSBIO SUDOE

Col·laboradors:
Université Paul Sabatier Tolouse III, CNRS (Délégation Aquitaine), Université Montpellier 2 Sciences et Technique, Instituto de Tecnología Química y Biológica (ITQB), Fundació Privada Bioregió de Catalunya (BIOCAT), Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (InnDEA), Universitat de les Illes Balears - Facultat de Ciències (UIB), Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Descripció:
El projecte consisteix en realitzar actuacions conjuntes entre tots els membres de la societat per potenciar la transferència de tecnologia i millora de les xarxes de cooperació entre les petites empreses (PIME), així com entre aquestes i altres empreses i universitats, centres d'ensenyament de postgrau de tot tipus, autoritats regionals, centres d'investigació i pols científics i tecnològics.

Objectiu
Promocionar la innovació i la constitució de xarxes estables de cooperació en matèria tecnològica.

Sectors implicats
Sector biotecnològic

Pressupost
Pressupost total projecte: 1.834.518 euros - Pressupost BIOIB: 100.000 euros


BALEARS BIO-EMPRÈN

Col·laboradors:
Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Universitat. Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

Descripció:
El projecte consisteix en oferir als participants:
- Un sistema de formació basada en l'acompanyament de l'emprenedor mitjançant el mentoring.
- Material formatiu elaborat especialment per al sector biotecnològic.
- Visites a grups d'investigació i organització de xerrades, màsters, graus...
- Tutories personalitzades.

Sectors implicats:
Sector empresarial, centres generadors de coneixement.

Pressupost:
18.000 euros


BIOREGIÓ ILLES BALEARS

Col·laboradors
Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Universitat.

Descripció
El projecte consisteix en el desenvolupament de la Bioregió de Balears per part del clúster BIOIB seguint les recomanacions de l'informe realitzat per l'ESCA - European Secretariat for Cluster Analysis -. L'informe explica el desenvolupament d'eines i accions necessàries per afavorir la visibilitat i impacte de la investigació desenvolupada en la bioregió de les Illes Balears, així com el seguiment dels indicadors proposats al llarg del projecte, incorporant els indicadors identificats per part de l'ESCA i del pla estratègic.

Objectiu
Millorar contínuament la gestió del clúster, la qual es traduirà en una millora en la visibilitat de les entitats associades (empreses, Universitat, centres d'investigació, administració pública...) així com de tots els actors del sector biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears.

Sectors implicats
Sector empresarial, centres generadors de coneixement, hospitals.

Pressupost
14.200 euros

 

TALLER DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Col·laboradors
Fundació Patronat Científic. Col·legi de Metges de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Universitat. Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

Descripció
El projecte consisteix en un cicle formatiu a través del qual es posen a l'abast dels professionals participants, les tècniques i els recursos necessaris per a poder construir ponts de comunicació entre els científics i la societat.

Objectius:
- Dotar d'una visió general sobre les necessitats relacionals entre l'activitat científica i la societat.
- Facilitar tècniques bàsiques per millorar la comunicació (oral i escrita), tant per adreçar-se a audiències especialitzades com al públic general.
- Familiaritzar els participants amb el funcionament dels mitjans de comunicació.
- Prendre consciència de la gestió de la comunicació en situacions adverses.

Sectors implicats:
Sector científics, sector de la comunicació.

Pressupost:
12.000 euros

 

BIOFIN
Apropament del sector biotecnològic i biomèdic al sector financer

Col·laboradors
Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Universitat. Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, IDI ISBA SGR, ISBA SGR.

Descripció
El projecte BioFin sorgeix de la necessitat de donar a conèixer un sector com el biotecnològic, amb un model de negoci allunyat dels models més tradicionals, i mostrar les principals necessitats i oportunitats d'inversió en projectes biotecnològics; proporcionar un instrument a la iniciativa empresarial (emprenedors i empreses) per a facilitar la comunicació entre emprenedors, empresaris i inversors mitjançant una documentació professional de qualitat que millori la imatge i l'atractiu de les iniciatives empresarials.

Objectius:
Establir eines i canals de comunicació amb l'objectiu d'apropar el món financer al món biotecnològic. Donar a conèixer en profunditat el potencial del sector de la biotecnologia de les Illes Balears als actors financers regionals, nacionals i internacionals.

Sectors implicats:
Sector biotecnològic, sector financer.

Pressupost:
26.700 euros


IDImar

SEA.GATE

Col·laboradors
Navigo, Ditenave, CCMI, ECPY

Descripció:
El projecte Seagate cerca la creació de sinergies entre entitats dedicades a la innovació dins l'àmbit de la nàutica i el turisme nàutic al Mediterrani. Es pretén crear un entorn de treball conjunt, el qual inclogui formació dels responsables de les entitats i de les empreses del sector, intercanvi de bones pràctiques entre els actors dels diferents països participants, identificació d'oportunitats conjuntes per al desenvolupament de propostes i iniciatives, i l'establiment d'unes bases de treball conjunt en el futur.

Objectius:
- Posar en contacte empreses dedicades a la nàutica i al turisme nàutic en les diferents regions implicades.
- Millorar el coneixement i la innovació en aquests sectors.
- Establir un pla de futur per a les entitats participants.

Sectors implicats:
Sector nàutic, turisme.

Pressupost:
350.000 euros (50.000 IDimar)


GAMBA VERMELLA

Desenvolupament d'una marca de qualitat de gamba vermella de Maó i la seva comercialització

Col·laboradors:
Confraria de Pescadors de Maó, IEO IRTA, BIOIB, Palamós.

Descripció:
El projecte cerca reposicionar el producte "gamba vermella de Maó" a un mercat de major nivell i d'abast internacional. Per això és necessari desenvolupar o millorar diversos aspectes de la cadena d'extracció, manipulació, venda i distribució del producte. Es realitza l'anàlisi dels diferents punts de la cadena de valor i es proposen millores per a cada un d'ells, així com la metodologia per implementar-les.

Objectius:
-Establir els paràmetres i requisits per obtenir una marca de qualitat pròpia del producte "gamba vermella de Maó".
- Disposar dels canals de venda i màrqueting adients.

Sectors implicats:
Pesca

Pressupost
Sense pressupost


CliQIB

TISE
Tradition, innovation, sustainability, emotion

Col·laboradors
Balears.t, Industrias Argui, SA, Think Cosmetic S.L., LCV SL., i Ecoquímic SL.

Descripció:
TISE és un projecte realitzat en col·laboració amb el clúster Balears.t que persegueix la transferència de coneixement des del sector químic (detergència i higiene) al sector turístic mitjançant un packaging no comercial que reforci els valors que volem transmetre de la destinació "Mallorca": tradició, innovació, sostenibilitat i emoció. Cada valor s'identifica amb un producte comercial seleccionat entre l'àmplia gamma produïda a Mallorca.

Objectiu:
Reforçar la destinació turística "Mallorca" a través de la innovació en la presentació d'amenities (provinents de la cosmètica i detergència local) per a hoteleria, vinculades a una tradició i cultura mediterrània.

Sectors implicats:
Turisme, sector químic.

Pressupost:
10.000 euros


SDS MOBILE
Safety Data Sheet Mobile

Col·laboradors:
Soluciones Informáticas Ambientales SL (La Rioja), Jabones Puig SA, Detergentes La Palmera SL, LCV SL, Detergents Burguera SL, Industrias Argui SA, Ecoquímic SL, Futurquimia SL.

Descripció:
Accés de darrera generació a la informació de seguretat dels productes químics (fitxes SDS-Safaty Data Sheet) per a l'ús en el sector turístic de les Illes Balears. Aquest accés es podrà realitzar a través d'un dispositiu mòbil intel·ligent (un telèfon mòbil, un iPad o una tablet), fent una foto al codi QR que enllaça amb un repositori on hi ha totes les fitxes de seguretat dels productes fabricats o distribuïts per empreses del clúster CliQIB, actuant fins i tot en la reducció del temps de resposta mèdica en cas d'accident o perill per a la salut o medi ambient.

Objectius:
El projecte pretén facilitar i garantir l'accés a les fitxes de seguretat dels productes químics (fitxes SDS) d'una forma senzilla i accessible per a qualsevol persona que n'hagi de fer ús, transformar, generar o transportar. La idea és que qualsevol treballador turístic (un encarregat de manteniment, un socorrista, un cambrer, un netejador de piscina, un cambrer de pis, un director d'hotel, un cuiner, etc.) pugui accedir de forma ràpida, senzilla i pràctica a la informació de seguretat de qualsevol producte químic (fabricat o distribuït pels membres de CliQIB) que s'utilitzi a l'empresa en la qual treballa.

Sectors implicats:
Turisme, sector químic, TIC.

Pressupost:
50.000 euros


PROJECTE LIVING LAB HOTEL

Col·laboradors:
Fundació General de la UIB

Descripció:
Centre innovador pel que fa a la transferència de coneixement en tecnologia turística. Realització de projectes pilot i validació de tecnologies aplicables al sector turístic i a la planta hotelera, que també tindran incidència en l'eix estratègic de capacitació de les PIME balears participants.

Objectius:
Facilitar la capacitat d'internacionalització de les PIME balears, validar tecnologies aplicades al turisme i fer demostracions mitjançant projectes pilots de transferència i innovació aplicats al turisme i la sostenibilitat.

Sectors implicats:
Turisme, sector químic, TIC, Salut.

Pressupost:
3.500.000 euros