Objectius

- Transformar la societat mitjançant la innovació, potenciant allò en què Balears és especialista.

- Convertir IBClusters en motor de la transformació econòmica i social, basada tant en el coneixement com en la experiència.

- Promocionar la innovació i la investigació conjunta.

- Incrementar la productivitat i la competitivitat per a la transformació econòmica mitjançant l'especialització, la complementarietat de les activitats empresarials i l'augment del poder de negociació.

- Valorar el talent, així com la creació i transferència del coneixement entre les empreses i la societat en general.

- Fomentar la col·laboració entre empreses, institucions i agents públics i privats per donar respostes conjuntes a reptes estratègics on la resposta individual és insuficient.

- Consolidar empreses sostenibles de futur gràcies al treball en xarxa.

- Fomentar la prosperitat de les Illes Balears a través de la creació d'un model econòmic més intensiu en creativitat i coneixement, que atregui talent i inversió al nostre territori.

- Catalitzar finançament per ser aplicat a projectes col·laboratius i innovadors.